TARIEVEN

Fibbe Advocaten werkt zowel voor betalende cliënten als voor cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp.
Voor meer informatie over de gefinancierde rechtshulp kunt u terecht op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org/nl.

Strafrecht

Voor strafzaken hanteert het kantoor het volgende honorarium:

  • voor bijstand bij een strafzaak bij de Kantonrechter of de Politierechter bedraagt het honorarium € 1.200,00 ex BTW, waarbij wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van maximaal 6 uur;
  • voor een strafzaak bij de Meervoudige Kamer van de Rechtbank of Gerechtshof bedraagt het honorarium € 1.500,00 exclusief BTW  uitgaande van een tijdsbesteding van  maximaal 8 uur;

Deze afspraken gelden enkel voor cliënten die niet gedetineerd zijn.

Indien de bijstand meer dan 6 c.q. 8 uur bedraagt, zal zulks tevoren gemotiveerd uiteengezet worden en worden ten aanzien van de meer-uren in onderling overleg nadere afspraken gemaakt.
Indien een cliënt wordt vrijgesproken wordt een schadevergoedings- procedure in gang gezet bij het betreffende gerecht waarbij in beginsel de volledige schade, waaronder de kosten van de raadsman, kan worden terug gevorderd.

Echtscheidingen

Voor echtscheidingen hanteert het kantoor het volgende honorarium:

  • voor bijstand in een eenvoudige echtscheiding bij de Rechtbank bedraagt het honorarium € 1.500,00 exclusief BTW en verschotten (kosten rechtbank, deurwaarder en uittreksels), waarbij wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van maximaal 8 uur;
  • voor bijstand in een normale echtscheiding bij de Rechtbank bedraagt het honorarium € 3.000,00 ex BTW exclusief verschotten (kosten rechtbank, deurwaarder en uittreksels), waarbij wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van maximaal 15 uur (inclusief opstellen convenant, ouderschapsplan en bijwonen van maximaal twee zittingen).

Overige civiele procedures

Voor overige civiele procedures (handelszaken) alsmede publiekrechtelijke procedures wordt in overleg met de cliënt het honorarium vastgesteld. Hierbij worden de werkzaamheden op regiebasis (vast uurtarief) of op basis van een vastgesteld honorarium verricht.

Fibbe Advocaten heeft vanaf 1 januari 2020 haar Stichting Derdengelden opgeheven.
Fibbe Advocaten kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Klachtprocedure Cliënten tevredenheidsonderzoek | Contact