MR L.J. WOLTRING

Mr L.J. Woltring, is kort na zijn beëdiging in 1985 als stagiaire begonnen bij Fibbe. In 1990 heeft hij zich zelfstandig gevestigd in Hoofddorp, waarna hij in 2007 weer naar Fibbe Advocaten is teruggekeerd. Naast het strafrecht (80% van de werkzaamheden), waaronder het algemene strafrecht, kinderstrafrecht en zaken die uitlevering en overlevering betreffen, behandelt hij zaken op het gebied van het arbeidsrecht en het personen- en familierecht en overige zaken die onder geen enkele categorie vallen.

Sinds 2005 houdt mr Woltring zich bezig met het organiseren van cursussen in het kader van de Verordening op de Vakbekwaamheid van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.woltringcursus.nl). Daartoe is hij ook als instelling erkend door de Orde.

Contact informatie

email: ljwoltring@gmail.com
Mobile: 06-50206792

Fibbe Advocaten heeft vanaf 1 januari 2020 haar Stichting Derdengelden opgeheven.
Fibbe Advocaten kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Klachtprocedure Cliënten tevredenheidsonderzoek | Contact