MR J.W. EBBINK

Mr J.W. Ebbink is in 1987 afgestudeerd (privaat- en strafrecht) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na een korte studentenstage op het kantoor van Wladimiroff en Spong te Den Haag is Mr Ebbink in 1988 beëdigd en heeft hij zijn praktijk opgebouwd in Haarlem.

Mr Ebbink heeft een algemene praktijk met meerdere specifieke aandachtspunten waaronder publiekrecht (procederen tegen gemeenten en provincie), strafrecht (bijstand meerderjarigen- en minderjarigenstrafrecht), bouwrecht in algemene zin (procedures Raad van Arbitrage voor de Bouw en Raad van State) en het onroerend goed recht waaronder huurrecht woon- en bedrijfsruimte en het appartementsrecht.

Contact informatie

email: ebbink@fibbeadvocaten.nl
Mobile: 06-51826394

Fibbe Advocaten heeft vanaf 1 januari 2020 haar Stichting Derdengelden opgeheven.
Fibbe Advocaten kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Klachtprocedure Cliënten tevredenheidsonderzoek | Contact